september 29, 2023

”Ett muntligt avtal är inte värt pappret det är skrivet på”

Vad som är avtalat gäller – det har vi fått till oss sedan barnsben. Men hur är det nu med muntliga avtal, gäller dem?

Ja, huvudregeln är att i princip alla avtal gäller oavsett form. Det vill säga att om du lovat något muntligen är det ett lika bindande avtal som om du skrivit ned det. Likaså om du enbart nickat medhållande eller gjort det som efterfrågats. Till denna huvudregel kommer självfallet ett antal undantag. Du kan exempelvis inte köpa en fastighet genom ett muntligt avtal.

Ett skriftligt avtal är att föredra då det framgår tydligt vad parterna har kommit överens om. Ett muntligt avtal gäller som sagt, men det blir svårt att bevisa om parterna inte längre är överens om avtalets innehåll. Det faller nämligen på den som påstår något – exempelvis att ett avtal finns eller att det har ett visst innehåll – vid en eventuell tvist. Parten har bevisbördan för sitt påstående. Ett avtal är inte heller nödvändigtvis ett krångligt juridiskt dokument utan kan också bestå av en sms- eller mejlkonversation. Se dock till att all viktig information kommer med.

Är det något viktigt eller dyrbart som ska avtalas om, eller ska du upplåta (låna eller hyra ut) eller överlåta (sälja eller ge bort) något som enligt lag kräver ett skriftligt avtal? Då kan det vara bra att ta hjälp av en advokat. Vi hjälper både privatpersoner och företag att upprätta avtal för allt mellan fastighetsköp och aktieöverlåtelser, så hör gärna av dig med frågor!

Tillbaka