Välkommen till Finnveden Advokatbyrå

Finnveden advokatbyrå erbjuder advokattjänster för både företag och privatpersoner. Bakom byrån står advokat Elisabeth Rull Stureson som har mångårig erfarenhet inom affärsjuridik, fastighetsrätt, familjerätt och ekonomisk familjerätt, som utgör advokatbyråns nischområden.

Lokal närvaro, stort nätverk och internationell utblick

Elisabeth Rull Stureson har varit verksam som advokat sedan 1998 och har erfarenhet från advokatbyråer i Stockholm och Värnamo. Hon har dessutom praktisk erfarenhet från advokatbyrå i Tyskland och kan därför bistå i ärenden med tysk anknytning.

Curriculum vitae

På din sida lagen

Som klient på Finnveden Advokatbyrå kan du vara trygg med att ditt ärende har fullt fokus. Vi värdesätter ett tillgängligt, personligt och öppet förhållningssätt och vi strävar efter att nå framgång i varje enskilt ärende.