december 28, 2021

Ny dom från HD om rätten att sälja fastighetsandel trots hembudsklausul i gåvobrev

Högsta domstolen konstaterar i ny dom att en föreskrift om hembudsskyldighet i ett gåvobrev för en fastighetsandel inte är bindande för den som har fått fastigheten i gåva av den ursprungliga gåvotagaren. En hembudsklausul innebär ett förbehåll i ett gåvobrev där till exempel syskon tillförsäkras förköpsrätt vid försäljning.

I HD-domen hade tre döttrar genom gåva fått varsin tredjedel av en fastighet med föreskrift om hembudsskyldighet, vilket innebar att del av fastigheten inte fick säljas utan hembudsskyldighet till övriga gåvotagare eller deras arvingar. Klaganden som fått ärva en tredjedel av fastigheten från en av de tre ursprungliga gåvotagarna yrkade att det skulle fastställas om hon var bunden av hembudsskyldigheten och om hon kunde sälja sin andel av fastigheten utan att hembjuda den till övriga andelsägare eftersom det inte funnits föreskrift om hembudsskyldighet i hennes gåvobrev.

Högsta domstolen framhävde att givarens önskan om fastighetens framtida bruk och innehav ska respekteras men konstaterade att ett överlåtelseförbud som utan vidare följer med egendomen innebär nackdelar som riskera att leda till inlåsningseffekter. Enligt Högsta domstolen är det inte möjligt att knyta en inskränkning i förfoganderätten som inte upprepats till det nya förvärvet vid vidareöverlåtelse. En föreskrift om hembudsskyldighet i gåvobrev gällande en fastighetsandel är därför inte bindande för den som fått fastighetsandelen i gåva av den ursprungliga gåvotagaren.

Det är därför viktigt att ett gåvobrev är noggrant utformat så att villkor såsom hembudsklausuler blir gällande i flera generationsled. Kontakta oss så går vi igenom det tillsammans.

 

Tillbaka