Familjerätt

I samband med en separation eller skilsmässa uppkommer ofta frågor rörande barn, vem som ska ha vårdnaden eller i vilken omfattning de ska ha umgänge med den andre föräldern.

Vi har förståelse, empati och känsla för de svåra frågor som kan uppkomma vid en separation och tiden därefter. Vi är kreativa och lösningsorienterade för att finna lösningar som blir så bra som möjligt med utgångspunkt i barnets bästa. Vi försöker i möjligaste mån nå samförståndslösningar men tvekar inte att stå upp för dina intressen vid en prövning i domstol.

Vi har mångårig erfarenhet från ett stort antal ärenden och vi kan därför hjälpa dig vid alla tvister som rör vårdnaden om barn, barns boende och umgänge.