Företagsöverlåtelser

Graden av komplexitet vid företagsöverlåtelser varierar och ställer krav på god kompetens. Det finns en mängd frågor att beakta och ta ställning till.

Vi kan bistå genom hela processen med att:

  • Upprätta sekretessavtal
  • Avsiktsförklaring
  • Due diligence
  • Upprättande och granskning av samtliga relevanta avtal och dokument