Kommersiell avtalsrätt

Vi har lång erfarenhet av allmän avtalsrätt och köprättsliga tvister samt bedöma och minimera affärsmässiga risker. Ett enkelt råd är att se till att avtal upprättas före ett köp eller ingående av avtal om utförande av arbete eller tjänst.

Det är i efterhand inte så säkert att du och din motpart haft samma utgångspunkt och förutsättningar varför det lätt kan uppkomma oenighet om vad ni faktiskt kommit överens om. Avtalet hjälper till att säkra bevisning och kan utgöra en viktig del för tolkningen av avtalet. Vi kan hjälpa till med att upprätta avtal såsom;

  • Samarbetsavtal
  • Aktieägaravtal
  • Distributionsavtal
  • Inköps- och leveransavtal
  • Köpeavtal
  • Hyresavtal