Tvistelösning

Tvister vill man om möjligt undvika, vi är medvetna om vad det innebär för dig eller ditt företag. Det tar tid och kraft från den dagliga verksamheten och påverkar tillvaron i övrigt.

Oavsett om det är en tvist i allmän domstol eller i skiljenämnd så kan du kontakta oss för att få hjälp med att upprätta inlagor, utföra och driva mål i domstol eller göra en processrättslig bedömning av ditt ärende.