december 28, 2022

Testamente – varför borde jag ha ett?

Ett testamente är ett uttryck för din vilja vad gäller hur dina ägodelar ska delas upp mellan dina efterlevande. Det kan minska risken för osämja mellan dina närstående och förenkla för dem. Ett testamente är bra att ha under alla skeden i livet och du kan göra ändringar och tillägg allteftersom din livssituation förändras.

Ett testamente ser olika ut beroende på dina personliga omständigheter: om du är gift, sambo eller ensamstående; om du har barn med din nuvarande partner eller från tidigare relationer. Dessutom kan du i testamentet bestämma att den testamenterade egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren, vilket innebär att den skyddas från att ingå i framtida bodelningar.

Finns inget testamente ärver i första hand din make eller maka alternativt dina bröstarvingar, det vill säga dina barn och barnbarn osv. Genom testamentet kan du, förutom den del dina bröstarvingar har rätt till enligt lag, testamentera bort valfri egendom till vem du vill. Till exempel kan du testamentera ägodelar till föreningar, organisationer, en specifik vän eller släkting.

När en person avlider och efterlämnar ett testamente kan det ibland vara svårt att tolka dokumentet. Kanske har en angiven egendom getts bort eller sålts sedan testamentet skrevs, eller så regleras ägandet i andra avtal och dokument såsom gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal. Då kan det vara bra att få hjälp att tolka testamentet för att lista ut vad testatorn faktiskt ville. Inte minst för att minska risken för osämja mellan arvtagare. Ibland, om arvtagarna inte kommer överens om vad testamentet innebär, kan oklarheterna leda till processer i domstol.

Kontakta oss för att få hjälp med att upprätta ett klart och tydligt testamente eller vid tolkningsfrågor!

Tillbaka