januari 15, 2023

Vad gör ett målsägandebiträde?

Om du blivit utsatt för allvarliga brott såsom sexualbrott, rån och misshandel eller vissa andra brott med fängelse som möjlig påföljd har du rätt att få ett målsägandebiträde.

Du som brottsoffer (målsägande) kan själv önska en person att vara ditt målsägandebiträde då du gör din polisanmälan. Målsägandebiträdet är oftast en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Målsägandebiträdet förordnas av tingsrätten efter begäran av polisen eller åklagaren som leder brottsutredningen och kostar ingenting för dig som brottsoffer. Tveka därför inte att begära att ditt målsägandebiträde förordnas så fort som möjligt när du anmäler brottet.

Ditt målsägandebiträde ska ta tillvara dina intressen i målet och därför föra din talan gällande eventuellt skadeståndsanspråk om inte åklagaren gör det. Dessutom kan biträdet finnas med som stöd under polisförhör och hjälpa dig att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. Målsägandebiträdet finns med dig under hela processen, från att förundersökning inleds efter anmälan hos polis tills dess målet avslutats efter process i domstol. Till ditt biträde kan du vända dig om du har frågor kring processen, vad du måste göra som målsägande och vad som kommer hända här näst.

Målsägandebiträdet är viktigt för att en jobbig process ska kunna fullföljas på bästa sätt för dig som brottsoffer. Som målsägandebiträde gör vi vårt yttersta för att du ska få upprättelse.

Tillbaka