juli 25, 2023

Vårdnadstvister

Huvudregeln vid en tvist i domstol är att en tvist som avgjorts av en domstol genom en dom som vunnit laga kraft inte kan tas upp till prövning igen (negativ rättskraft). Man kan med andra ord inte stämma ett företag eller en person två gånger gällande samma sak.

Vad gäller vårdnadstvister, det vill säga tvister om vårdnad, boende och umgänge, gäller inte denna regel. Det innebär att efter att en domstol beslutat om hur vårdnad, boende eller umgänge med ens barn ska vara, så kan man efter det att domen vunnit laga kraft (överklagandetiden har gått ut) lämna in en ny stämningsansökan till tingsrätten.

Detta undantag kan innebära att både föräldrar och barn fastnar i långa perioder av flera på varandra följande rättsprocesser. Den innebär också att om man anser att tingsrätten har fattat beslut som går emot vad som är bäst för barnet – se tidigare artikel om Barnets bästa – kan man få frågan prövad igen. Tack vare undantaget går aldrig processuella regler före barnets bästa.

Vi på Finnveden Advokatbyrå kan företräda dig och ditt barns rättigheter i hela processen, oavsett situation. Du är välkommen att mejla eller ringa oss, så hjälper vi dig att föra din talan vid domstol, oavsett om ett vårdnadsbeslut finns sedan tidigare.

Tillbaka